Grondwerk

De Vaart Infra

Uw Partner in vinden van passende oplossingen voor ieder project

     

           

GRONDWERK

RIOLERINGEN

STRAATWERK

SLOOPWERK

Grondwerk


Het uitvoeren van grondwerk ligt aan de basis van elk te verwezenlijken project binnen ons doelgebied. Na het opbreken van de eventueel aanwezige verhardingen, begroeiingen en bebouwingen start elk project met de uitvoering van grondwerk.


Grondwerk op de juiste manier uitvoeren is een specialisme dat we de afgelopen jaren eigen hebben gemaakt. Door de ontwikkelde kennis kan onze onderneming werkzaamheden zo snel en effectief mogelijk uitvoeren zonder kwaliteitsverlies.

LANDSCAPING

THE WAY YOU WANT IT

24/7

GWW service

Bouw en woonrijp maken


Bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen is de bestemmingsplanprocedure en bebouwing uiteindelijk beeldbepalend. Hier besteedt ons bedrijf dan ook veel aandacht aan. Zeker zo belangrijk is de tussenliggende fase, de technische planuitwerking en realisatie van het project.


Tijdens het bouw- en woonrijp maken worden de technische voorzieningen zoals hoofdriool en tijdelijke en definitieve wegen aangelegd. Deze zijn essentieel voor het goed functioneren van een woonwijk of bedrijventerrein. Een goed ontworpen en aangelegde openbare ruimte bepaalt in belangrijke mate de kwalitatieve beleving op zowel visueel als functioneel gebied. Ons werk vormt de ‘ruggengraat‘ van de locatie en fungeert als verbindende schakel tussen de veelal gedifferentieerde bebouwing.


Wij houden ons in de breedst mogelijke zin bezig met de inrichting van deze ruimten en de daadwerkelijke realisatie van dergelijke projecten. Opdrachten variëren van inrichting van gebakken straatklinkers, tot asfaltverharding. Bij ons kunt u voor terecht voor een compleet pakket.

24 / 7 SERVICE

  • verstoppingen
  • verzakingen
  • stormschade
  • Heeft u een probleem, neem direct contact op voor een passende oplossing

Wat wij verstaan onder grondwerk:


* Het bouw en woonrijp maken

* Het graven van bouwputten t.b.v de bouw van bijv. huizen

* Het ingraven van kabels en leidingen

* Het graven van proefsleuven om de ondergrondse     infrastructuur in kaart te kunnen brengen.

* Het baggeren van sloten

* Opknappen van slootkanten

* Het zetten van beschoeiingen en grondkeringen

* Het maken van dammen.

kortom alles wat u maar kunt bedenken.

0653680158